Ontdek wat asset management is

assetmanagement

Elke belegger heeft een portefeuille van activa. Het moet gediversifieerd zijn en aangepast aan het profiel van de belegger. In dit scenario is er het vermogensbeheer, ook bekend als Asset Management.

Het idee achter deze praktijk is eenvoudig: optimaliseer de prestatie van de portefeuille in verschillende scenario’s. Daartoe tracht het asset management het gewenste risicoprofiel en de bijzonderheden van de belegger te volgen.

Hoe dit evenwicht te bereiken? In dit artikel zullen wij dit concept en de toepassing ervan toelichten. Kijk hier eens naar!

Wat is asset management?

Asset management omvat de praktijken voor het aankopen en beheren van beleggingsportefeuilles. De activiteit kan worden uitgevoerd door de belegger zelf of door een specialist.

Ook wel vermogensbeheer genoemd, met als doel een zo hoog mogelijk rendement te behalen. Dit betekent dat de portefeuille moet worden gediversifieerd. Het is dus aangepast aan de kenmerken van de belegger.

Wanneer een specialist de activiteit uitvoert, is de asset manager verantwoordelijk voor het nemen van de beleggingsbeslissingen. Dit is het meest aanbevolen formaat.

Dit komt omdat de belegger minder kennis en tijd heeft om de resultaten te controleren. Daarom is hij/zij meer blootgesteld aan marktrisico’s.

Wat is het doel van deze praktijk?

Het doel van asset management is zich te richten op winstgevendheid uit een gediversifieerde portefeuille. Toch wordt de realiteit van de belegger in aanmerking genomen om een adequate portefeuille samen te stellen.

Daarom wordt het meestal toegepast door cliënten met hoge inkomensnormen. Bovendien kunnen de kosten hoog zijn voor degenen die een laag bedrag te investeren hebben. Het is echter een goede strategie voor degenen die het best mogelijke resultaat willen bereiken.

Hoe werkt asset management?

Je hebt al begrepen wat asset management is. Nu moet je begrijpen hoe het werkt. Deze strategie van middelenallocatie is immers gericht op portefeuillerendement.

Het geïsoleerde rendement van een activum is derhalve van weinig belang. Het belangrijkste is het algehele resultaat. Op basis daarvan worden beslissingen genomen.

In dit proces worden enkele variabelen in aanmerking genomen. Ze zijn:

  • Risicotolerantie;
  • Behoefte aan liquiditeit;
  • Marktkansen;
  • Nagestreefde doelstellingen.

Met andere woorden, het doel is een maximaal rendement te behalen overeenkomstig de realiteit van de belegger. Om dit niveau te bereiken, wordt de portefeuille gesegmenteerd in activaklassen.

Een deel ervan wordt dus belegd in vast inkomen en een ander percentage in variabel inkomen. Er is ook een bedrag gereserveerd voor vermogensbescherming.

Het percentage van elke activaklasse hangt af van het profiel van de belegger. Daarom is er geen toverformule die kan worden toegepast. Ook omdat het noodzakelijk is de realiteit van elk geval te evalueren.

Asset manager x wealth management

Het begrip asset manager is het beheer van financiële activa. Dit betekent dat de professional verantwoordelijk is voor het beheer van financiële investeringen. Bovendien neemt hij/zij beslissingen voor de belegger. Het zoeken is voor het optimaliseren van de resultaten.

De asset manager controleert alle informatie en neemt beslissingen. Hij bepaalt hoe de allocatie van kapitaal zal geschieden. Daarom is hij ook verantwoordelijk voor de winsten.

Wealth management is het beheer van rijkdom. Met andere woorden, het is een breder beheersproces van activa, rechten en verplichtingen. Daarom omvat het:

  • Beheer van activa;
  • Betaling van belastingen;
  • Cash flow;
  • Pensioenplanning;
  • Vereffening van schulden;
  • Overdracht van rijkdom.

Al deze punten zijn opgenomen omdat het doel is het vermogen te beschermen en te optimaliseren.

Vermeldenswaard is dat voor het beheer van de activa een beheersprovisie in rekening wordt gebracht. Het vertegenwoordigt een percentage van het totale geïnvesteerde bedrag.

Het is dus de moeite waard na te gaan hoeveel wordt aangerekend om jouw beslissing te nemen. Hoe dan ook, asset management is een geldige optie. Hiermee kunt je namelijk jouw winstgevendheid verhogen.